Mos en algen behoren voortaan tot het verleden dankzij ‘VLIESmitS®’, een koperplaat met ingebouwde zwavel. Deze zorgt samen met regenwater ervoor dat het dak gereinigd wordt en vrij blijft van mos en algen. Het systeem dat toepasbaar is voor vrijwel alle daken, wordt op het bestaande dak gemonteerd.

Koper reinigt het dak?

De VLIESmitS® is een product van Biberkraft en is de opvolger van de succesvolle Biberkraft Classic, die gebaseerd was op natuurlijke zwavelopname vanuit het milieu. Wereldwijd zijn hiervan bijna 2 miljoen exemplaren verkocht. De VLIESmitS®, een koperen dakplaat met ingebouwd zwavelvlies, is het antwoord op het huidige gebrek aan zwavel in de lucht. Biberkraft is al meer dan 15 jaar een begrip in natuurlijke dakreiniging. Kopersporen is sinds 2010 exclusief importeur voor Nederland.

nokvorst1Bij toeval

In 1982 ontdekte de Duitse Ir. Hugo Weber bij toeval de reinigende werking van koper. Tijdens dakwerkzaamheden op zijn huis, zag hij dat het dak rondom de met koper beklede schoorsteen vrij bleef van algen en mossen. Hij concludeerde dat zwavel, dat van nature in de lucht zit, meegevoerd door de regen een verbinding met koper aangaat waardoor kopersulfaat ontstaat. Kopersulfaat heeft een reinigende werking op het dak: van mossen en algen is bekend dat ze slecht tegen koper kunnen.De machineontwerper Weber begon met het ontwikkelen van koperplaten die passen op bestaande dakpannen en nokvorsten. Hij maakte perforaties in de pannen om het regenwater langer in verbinding te houden met het koper.

Biberkraft ontstaan

Omdat zijn dak gedekt was met ‘Biberschwanz’ (beverstaart) dakpannen, een Duits dakpannensoort, en hij de reinigingskracht van koper zag, noemde Weber zijn product en bedrijf Biberkraft. Het bedrijf verwierf internationaal aanzien door vele patenten, oorkondes en onderscheidingen. Zo ontving het op de toonaangevende uitvindersbeurs IENA in Neurenberg de gouden medaille. Biberkraft is in alle Europese landen gepatenteerd, evenals in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.bib.bedrijf1In de loop der jaren bouwde Weber het systeem uit en nu zijn er koperplaten voor ruim 300 soorten dakpannen verkrijgbaar.
Van de Biberkraft Classic en Premium zijn er wereldwijd bijna 2 miljoen exemplaren verkocht.

Of reinigt zwavel het dak?

Met verloop van tijd constateerde de oprichter van Biberkraft dat op sommige daken waar het systeem was aangebracht weer mossen zichtbaar waren. Het dakgedeelte rondom de schoorsteen bleef meestal wel schoon. Als oorzaak wees Weber de daling van het zwavelgehalte in de lucht aan: als er te weinig zwavel is, kan er niet genoeg kopersulfaat ontstaan om het dak te reinigen. Nader onderzoek wees uit dat het zwavelgehalte in de lucht de laatste 15 jaar dramatisch afgenomen is. Rond 1990 was de jaarlijkse neerslag zo’n 30 kg zwavel per hectare, nu is dat nog 5 tot 10 kg per hectare. Afhankelijk van de regionale activiteiten kunnen deze waarden verschillen.
Weber ontwikkelde daarop de VLIESmitS®, koperplaten met ingebouwde zwavel. Ook op deze vinding verkreeg hij vrijwel direct verschillende patenten.
Zwavel kwam in de ’70 en ’80 jaren vooral in het milieu door het stoken van fossiele brandstoffen in elektriciteitscentrales en door de chemische industrie. Door toegepaste milieutechnieken en ontzwavelings methoden is dat veel minder geworden.

Gemakkelijk plaatsen, geen voorbehandeling

Het vooraf reinigen of coaten van het dak is volstrekt overbodig en wordt zelfs afgeraden door de fabrikant. De platen, 0,5 mm dik en 99 % zuiver koper, zijn precies gevormd naar het model dakpan. Ze worden eenmalig over de bestaande nokvorsten gemonteerd. Ook worden ze onder eventuele dakonderbrekingen zoals dakkapellen, dakramen en schoorstenen aangebracht. De nokplaten worden vastgezet met schroeven of montagekit. Bij dakonderbrekingen worden de platen eenvoudig tussen de dakpannen geschoven.biberkraft_1Na de eerste regenbui begint de zwavel te werken en sterven mossen en algen af. Het systeem werkt naar verwachting 10 tot 15 jaar en kan daarna met zwavel nagevuld worden. De hoeveelheid kopersulfaat die vrijkomt, is niet extra belastend voor het milieu.
Als de onderliggende dakgoten van zink of aluminium zijn, moeten deze wel verduurzaamd worden met een coating. Het systeem is voor vrijwel alle daken beschikbaar, zoals keramische en betonnen dakpannen, leien en shingles.

Nu beschikbaar in Nederland

Kopersporen is sinds januari 2010 exclusief importeur van Biberkraft VLIESmitS® voor Nederland. Het unieke dakreinigingssysteem past goed in de filosofie van Kopersporen, namelijk producten leveren met een duurzaam karakter waar de gebruiker een leven lang plezier van heeft. Kopersporen levert kopergerelateerde producten voor een duurzame toekomst.
Neem voor meer informatie contact op met:

Kopersporen
Henny Schalen
Sparrenlaan 5, 9401 RA ASSEN
tel. 0031 592 319402
https://www.kopersporen.nl/
[email protected]

Reageer op dit bericht