Disclaimer Kopersporen.nl

Kopersporen doet haar uiterste best zorgvuldig te zijn bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan niet instaan voor volledigheid hiervan.

Kopersporen aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Koperporen of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Koperporen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is toegestaan na voorafgaande toestemming door Kopersporen. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde artikelen.

Kopersporen
Henny  Schalen
Sparrenlaan 5
9401 RA  Assen
tel. 0592-319402
BTWnr. NL079821546B01
KvK. Groningen 01130184