Water

Vitaal water is van levensbelang. Door met brons te werken, wordt de waterhuishouding en het bodemleven in uw tuin met koperdeeltjes verrijkt.

Het bloed der aarde

Viktor Schauberger zei: Water is het bloed der aarde. Zoals het bloed onze aderen doorstroomt, zo stroomt het water door rivieren en beken.

Zijn zeer dringende boodschap was: laat water haar natuurlijke gang gaan, kanaliseer het niet. Als je dat doet ontneem je het haar ziel en daarmee haar kracht.

Water heeft dezelfde natuurlijke kracht alsbloed: het kan zichzelf reinigen en vitaliseren en zodoende een weldaad vormen voor de aarde, zoals het bloed dat doet voor het lichaam.

Schauberger constateerde dat de levenskracht of kwaliteit van water nauw samenhangt met haar energetische waarde. Die waarde is hoog bij water in een natuurlijke omgeving en veel lager bij water dat onder hoge druk door leidingen wordt geperst, zoals ons huidige drinkwater.

 

Water is van levensbelang

Water is van essentieel belang voor alles wat op aarde leeft. Alle leven op deze planeet is letterlijk doordrongen van water.

Het aardoppervlak bestaat net als ons lichaam voor 70% uit water. Een  baby bestaat zelfs voor 90% uit water, evenals onze hersenen als we volwassen zijn.

 

Als water haar natuurkracht, haar vitaliteit, ontnomen wordt, wat betekent dat dan voor onze bloemen en planten?

En wat betekent het voor onszelf als we ervan drinken?

 

Tijn Touber schreef een verrassend artikel over het geheim van water.

 

water

Bronzen gereedschap gebruiken

Wanneer je bronzen tuingereedschap gebruikt, wordt in tegenstelling tot het gebruik van ijzer de grond niet ontladen en het magnetisch veld niet verstoort.

De grond behoudt haar natuurlijke spanning en het vermogen om het water vast te houden en de planten langdurig van vocht te voorzien. Anders gezegd; planten groeien met hun wortels naar het water en het water groeit naar de planten. Dat betekent dat het water in droge tijden langer beschikbaar is voor de planten en dat je dus minder vaak hoeft te sproeien.