Natuurlijk voedsel

Gezonde grond

Natuurlijk voedsel begint bij gezonde grond. Als je grond bewerkt met bronzen tuingereedschap dan behoudt het zijn natuurlijke spanning en magnetisch veld. Hierdoor wordt de waterhuishouding en de structuur van de grond verbeterd. Bovendien komen er door het gereedschap kleine deeltjes koper vrij, die als sporenelement dienen voor de planten. Dit is van essentieel belang voor het voedsel om te groeien, maar ook voor ons als mens.

in gezonde grond groeien vitale plantenAls je daarbij de grond natuurlijke voedingstoffen geeft in plaats van kunstmest en afziet van chemische bestrijdingsmiddelen, dan groeien er vitale en gezonde planten. De planten worden sterk en hebben meer weerstand tegen ziekten. Zulke planten bevatten gemiddeld meer mineralen en voedingstoffen dan planten die met kunstmest opgegroeid zijn. Dit is gezond en natuurlijk voedsel.

‘De belofte van grote opbrengsten’ is wat de landbouw ertoe heeft gebracht kunstmest en geen natuurlijke bemesting te gebruiken. De landbouw-industrie heeft ernaar gestreefd de natuur te onderwerpen en haar wil op te leggen. We kunnen beter de grond in haar natuurlijk evenwicht houden en met haar samenwerken.

Geen kunstmest

Over kunstmest was Victor Schauberger duidelijk: ‘Helaas hebben mensen die kunstmest strooien geen flauw idee waarom en hoe deze zouten oplossen en op welke wijze er energieën ontstaan, die de plant voor haar wording en haar voorspoedige groei nodig heeft. Van buitenaf gezien lijkt alles goed te groeien en te bloeien. Maar in werkelijkheid verslakt de grond en verstoppen de poriën van de aarde. De planten verliezen hun natuurlijke gehalte aan mineralen en voedingsstoffen.’

En dat blijkt ook. Door toevoeging van kunstmatige stikstof wordt het natuurlijke proces, waarbij stikstof uit de lucht door bacteriën in de bodem opgevangen en vastgehouden, gestopt. Hierdoor moet je dus steeds weer nieuwe kunstmatige stikstof aan de bodem moet toevoegen.

Gezond verstand

Schauberger zei: ´’Pas als je de natuur begrijpt, kun je haar nabootsen.´ Als je voedsel op een natuurlijke manier en in samenwerking met de aarde verbouwt, dan wordt je rijkelijk beloont. Uit onderzoeken blijkt dit ook. Er komen dan meer vlinders, vogels en andere dieren. Het bodemleven wordt actiever en rijker. Er komen meer regenwormen en ook meer soorten planten. Ook is er minder uitstoot van schadelijke stoffen. Zoals bestrijdingsmiddelen, nitraat en een verhoogde concentratie van CO2. Doordat dit minder wordt, wordt het water en de lucht schoner.

Bovenal is dit energierijke voedsel een weldaad voor ons, omdat we onlosmakelijk met de natuur verbonden zijn.

Meer weten?

  • Meer informatie is onder andere te vinden bij Bionext, zij stimuleert actief de biologische landbouw ten behoeve van een duurzame voedselproductie.
    http://www.bionext.nl/
  • Sandra Steingraber beschrijft, op een heel begrijpelijke manier, in ´Het biologisch manifest van een moeder´, waarom ze kiest voor biologisch voedsel. Sandra is schrijfster van Living Downstream en Having Faith. Het artikel verscheen in ODE nummer 70. Klik hier voor het artikel.