Viktor Schauberger natuurziener

Viktor Schauberger: Ontdekker van bronzen tuingereedschap

Viktor Schauberger was natuurziener, wetenschapper en de ontdekker van het bronzen gereedschap. Hij was één van de eerste Europese natuuronderzoekers die waarschuwde voor de gevolgen van intensieve exploitatie van water, bossen en landbouwgrond. Samen met zijn zoon Walter stichtte hij in 1949 de eerste Oostenrijkse ecologische beweging het “Grüne Front”. Hij was fel gekant tegen kernenergie, ontbossing en het beïnvloeden van de loop van de rivieren.

Schauberger een natuur fenomeen

Viktor Schauberger: een ongewone natuurwetenschapper, uitvinder en ziener

Tientallen jaren wijdde Schauberger zich aan verschillende onderwerpen zoals water en waterhuishouding. Maar ook aan bosbouw en het afsterven van bossen, landbouw en landbouwopbrengsten en de natuurlijke energiebalans van de aarde. Ondanks de verbluffende praktische toepassingen van zijn theorieën kreeg Schauberger veel kritiek van academici. In zijn tijd was hij de enige voorstander van het herstellen van de natuurlijke meanderende loop van de rivieren. Intussen wordt dit idee van hem wereldwijd toegepast.

De kracht van zijn ideeën is nog altijd even sterk als toen hij ze ontwikkelde. Zijn overtuiging dat we de natuur als voorbeeld moeten nemen voor al ons handelen, wint tegenwoordig snel terrein.

 

Water en waterhuishouding

Schauberger stamt uit een geslacht van boswachters. Hij trad in de voetsporen van zijn voorvaderen. Zo bracht hij hele dagen in de bossen door. Op ontdekkingstocht naar planten en dieren, terwijl hij de waterbeken volgde die door de bossen stroomden. Vooral water had zijn grote interesse: Wat zijn de eigenschappen van water en wat is de samenhang tussen de temperatuur en de beweging van het water?
water wil natuurlijk bewegenZo ontdekte Schauberger gaandeweg de krachten en wetmatigheden van het water. Koelte en donkerte versterken het water. Zo ging een uitgedroogde bron weer stromen, nadat er een stenen muur omheen werd gebouwd om de bron te beschutten tegen de zon. Ook de beweging van water speelt een rol. Want water neigt uit zichzelf te meanderen en maakt kronkelende, centrerende bewegingen.

In 1918 krijgt Schauberger de mogelijkheid zijn bevinding toe te passen. Het lukt hem in 1 nacht 1600 m3 hout vanaf de bergen door een kleine beek naar het dal te brengen. Hij doet het in de vroege ochtenduren. Bij volle maan, wanneer volgens hem het water het meest krachtig is. Met deze methode kreeg Schauberger grote bekendheid.

 

De levensstroom van water

Door forellen in de beken te bestuderen, ontdekte hij dat in stromend water een tegenstroom aanwezig is. Dit is geen waterstroom, maar een ‘levensstroom’. Forellen maken hier gebruik van om tegen de stroom in te bewegen. Hij concludeerde dat de vissen zelf zorgen voor een versterkte tegenstroom. Door water in te nemen en met een andere lading weer uit de kieuwen te laten stromen.
Schauberger heeft hiermee samenhangend, nog een heel belangrijke waarneming gedaan. Namelijk: wanneer water of lucht in een draaiende vorm van rotatie gebracht wordt, bouwt er zich energie op. Zo kan water zichzelf vitaliseren! Het is een implosieve, centrerende kracht.

 

Verzoek van Koning Boris

Koning Boris van Bulgarije vroeg Schauberger rond het jaarbronzen gereedschap 1930 om te onderzoeken waarom in zijn land de landbouw-oogsten de laatste jaren zo verminderd waren. Schauberger ging op rondreis door het land. Hij zag dat de Turkse boeren duidelijk betere oogsten hadden dan andere boeren. Zij bleken als enigen nog met houten ploegen het land te bewerken. De rest van de boeren was overgestapt op ijzeren ploegen. Deze waren kort daarvoor geïmporteerd als onderdeel van landbouwhervorming. Schauberger concludeerde dat ijzeren ploegen de vruchtbaarheid van het land aantastten.

 

Verlevendiging van de aarde

Nader onderzoek toonde dit inderdaad aan. Namelijk: wanneer het land met een ijzeren ploeg wordt bewerkt, wordt er door het afslijten een fijne laag van ijzerdeeltjes in de bodem verspreid. Het water in de bodem verliest dan zijn natuurlijke spanning. Daardoor zakt de bodem weg en is minder bereikbaar voor de planten. Bovendien wordt door het ijzer het magnetisch veld van de aarde verstoort. Daarom vond Schauberger in koper een veel beter materiaal voor landbouwgereedschap. Bij de grondbewerking komen sporen van koper vrij. De koude die nodig is voor optimale vruchtbaarheid van de grond blijft bewaard. Ook beschermt het koper de kracht van het water. Bovendien verstoort het koper het magnetische veld van de aarde niet.

Schauberger maakte ook een ontwerp voor de vorm van de ploeg. Evenals bij zijn watermachines werd dit een spiraalachtige vorm. Hij organiseerde proefnemingen met boeren uit de omtrek. Dit gaf een geweldig resultaat. Want de gemiddelde opbrengsten waren wezenlijk hoger. Bovendien zagen de planten er veel gezonder uit. Deze proefnemingen werden echter gedaan met een met koper beklede ijzeren ploeg.

 

De toekomst

Viktor Schauberger’s ideeën verdienen onmiddellijke en krachtige navolging. Dit is van groot belang voor het behoud en voor een duurzaam herstel van de aarde.
In Bad Ischl is PKS (Pythagoras-Kepler-System) de beheerder van Schauberger’s gedachtegoed. Hier is men bezig met het vertalen van zijn ideeën in de praktijk. Door bijvoorbeeld seminars, lezingen en publicaties wordt zijn gedachtegoed verspreid. Daarnaast natuurlijk ook met de praktische toepassing van zijn koperconcept. Door het PKS-tuingereedschap krijgt Schauberger’s werk steeds meer bekendheid.